Regione Toscana
Skeda te thjeshtezuara - Schede semplificate albanese

Akordi i integrimit - Accordo di integrazione

Shtëpia - Casa

Kodi fikal - Codice fiscale

Familia - Famiglia

Punë me kualifikim të lartë - Lavoro altamente qualificato

Punë e pavarur - Lavoro autonomo

Punë sezonale - Lavoro stagionale

Shëndeti - Salute

Leja e Qëndrimit për një kohë të gjat - Soggiorno di lungo periodo

Studimi - Studio

Kontributi për lëshimin dhe rinovimin e lejes së qëndrimit - Pagamento per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Dërgimi dhe verifikimi i kërkesave online - Invio e controllo delle domande online

- Visti d'ingresso

Kthimi Vullnetar i Asistuar - Ritorno Volontario Assistito