Regione Toscana
Schede semplificate - tagalog

Mga Pinasimpleng Talaan (Schede semplificate - tagalog)

1. Nulla Osta para sa “Ricongiungimento Familiare” o pagpetisyon upang makapiling ang kapamilya (Nullaosta al ricongiungimento familiare)

2. Mga tanong at mga sagot tungkol sa pagkuha ng “Nulla osta” sa pag-petisyon ng kapamilya (Domande e risposte sul nullaosta al ricongiungimento familiare)

3. Pangmatagalang permit to stay EU (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

4. Pagsusulit sa kaalaman ng wikang italyano para sa pagkakaroon ng permit to stay ng pang-matagalang pananatili (o ang dating carta di soggiorno) (Test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

5. Kusang-loob na pagbabalik sa sariling bayan na may assistance o tulong (Ritorno Volontario Assistito)

6. Health Insurance para sa mga migranteng may edad na higit sa 65 anyos at hindi kabilang sa European Union (Assicurazione sanitaria persone ultrasessantacinquenni non appartenenti all’Unione europea)